06-51054107 info@fairvenlo.nl
Selecteer een pagina

De weergoden waren ons goed gezind, toen we op 27 oktober meededen aan de Opruimactie in de binnenstad. Onder het motto “Opgeruimd staat netjes” gingen de Jongerenkerk, De Protestantse gemeente, Home Plus, de Wereldwinkel, omwonenden Julianapark, VenloPartners en FAIR Venlo het groen schoonmaken in het Nolenspark, achterkant Beej Benders richting Wilhelminapark en de groenstrook aan de bebouwde kant van de Koninginnesingel en de Kop van Weerd.

Download hier het verslag in pdf. Hieronder is het filmpje te vinden dat gemaakt is. Wethouder Marij Pollux houdt een toespraakje en opent met een eerste actie, en we zien hoe de deelnemers aan het werk zijn.

De actie werd afgesloten met een gezamenlijke fairtrade-lunch bij Beej Benders.

De organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad en willen graag meer samenwerken. Dat doen ze al op het gebied van fairtrade en ze willen dat ook graag doen met andere activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter te maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. We zijn daarin niet uniek. Wereldwijd is er een integrale actie-agenda voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leiders van 193 landen hebben toegezegd zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren.

Met de schoonmaakactie dragen ze lokaal bij aan doelstelling 11 “Duurzame steden en gemeenschappen” en proberen zo bewustzijn voor de directe omgeving te kweken.

Ze sluiten tevens aan bij acties voor een schone binnenstad, die al genomen worden door de gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en Venlo Partners, de citymarketing organisatie van Venlo.

Die organisaties ondersteunen de actie van harte en zullen er via hun eigen kanalen aandacht aan geven. De gemeente stelt daarnaast de benodigde schoonmaakmaterialen ter beschikking, zoals zakken en handschoenen.