06-51054107 info@fairvenlo.nl
Selecteer een pagina

Het doel van FAIR Venlo is een samenleving bevorderen waarin we op een duurzame, respectvolle manier omgaan met de wereld om ons heen en waarin iedereen een plek krijgt om mee te doen. We willen dat doen door te ontmoeten, door het verbinden van burgers, onderwijs, bedrijven, instellingen en de gemeentelijke overheid. Als middel daarvoor kiezen we voor bekendheid en bewustwording van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (In het Engels Sustainable Development Goals, SDG’s), ook wel Global Goals genoemd. Onze ambitie is om aanzetten te geven tot duurzame partnerschappen en vervolgtrajecten om het bereiken van de Global Goals door lokale initiatieven te bevorderen.

Zie “Global Goals Platform Venlo

Mede dankzij de samenwerking mag de gemeente Venlo zich sinds 2012, net als 95 andere gemeenten in Nederland, Fairtradegemeente noemen.

Zie “Fairtrade Gemeenten Campagne

Bestuur FAIR Venlo

– voorzitter Arno van Remortel
– secretaris Joop Karremans
– penningmeester Huub Brouwers

Raad van Toezicht FAIR Venlo

– Piet Linders (stichting Groenewold)
– Hans Cuppen

Voor nadere informatie over FAIR Venlo kunt u contact opnemen met: Joop Karremans, secretaris, tel. 06-51054107, info@fairvenlo.nl

Jaarverslagen

FAIR Venlo publiceert jaarverslagen, waarin naast de financiële verantwoording ook aandacht is voor verslaggeving over activiteiten waarbij FAIR Venlo is betrokken, of die gelieerd zijn aan een of meer Global Goals. Hieronder zijn deze jaarverslagen te downloaden:

FAIR Venlo jaarverslag 2018
FAIR Venlo jaarverslag 2017
FAIR Venlo jaarverslag 2016
FAIR Venlo jaarverslag 2015