Lezing “Zorgen om Moeder Aarde” 22 en 29 maart

Er wordt een lezing georganiseerd waarin wetenschap, levensbeschouwing en politiek zich uitlaten over hun zorgen voor de toekomst van onze planeet. Wetenschapper Roy Vercoulen gaat in op de rol van economie en technologie bij het ontstaan van het klimaatprobleem. theoloog Willem-Marie Speelman spreekt over de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus waarin wijze woorden staan over de samenhang tussen ecologische problemen en sociale ongelijkheid in de wereld en politicus Ger Koopmans zal spreken over “politiek en het klimaatvraagstuk”.

Naam van de lezingencyclus: ZORGEN OM MOEDER AARDE
Wanneer: 22 en 29 maart 2017
Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar: Buurthuis “de Bantuin” Pastoor Kierkelsplein 18
Entree: Gratis

De zorg om moeder aarde gaat ons allemaal aan; zij verkeert in kritieke toestand. Hoe heeft het zover kunnen komen? Maar vooral: wat kunnen wij doen om het tij te keren? Stelt u zich deze vragen ook? U bent van harte welkom.

Sprekers zijn:
– Op 22 maart: R. (Roy) Vercoulen, MSc; De rol van economie en technologie bij het ontstaan van het klimaatprobleem. Biedt de overstap van lineaire naar een meer circulaire economie de oplossing?
– Op 29 maart: Dr. drs. W.M. (Willem-Marie) Speelman; Midden in een bijna deprimerend betoog over zonde, uitbuiting en onmacht schrijft paus Franciscus ineens “De wereld is meer dan een probleem dat moet worden opgelost, zij is een vreugdevol mysterie dat wij in vreugde en lofprijzing beschouwen”. Dit blijkt de toegang tot de weg van het herstel te zijn.
– Én G.P.J. (Ger) Koopmans, gedeputeerde van de Provincie Limburg; De politiek en het klimaatvraagstuk.

De lezingen worden georganiseerd door de Federatie van Parochies in Venlo. Meer informatie vindt u op www.rkvenlo.nl. Via deze site kunt u zich ook aanmelden. Aanmelden kan ook via parochiefederatievenlostad@ziggo.nl
Het aantal mogelijke bezoekers is beperkt, dus laat weten als u komt.