Activiteitendag voor Project Bendula

Een groep docenten en studenten van MBO Gilde Opleidingen afdeling Welzijn heeft jaren geleden het project Bendula opgezet in Tanjeh, Gambia. Dit in nauwe samenwerking met de organisatie Go for Africa. Doel is om studenten kennis te laten maken met de wereld in Gambia, met solidariteit, met armoede, met een andere cultuur etc. Bendula is een project voor kinderen met een handicap. De kinderen komen naar activiteiten en worden ook thuis bezocht. Bendula is aangehaakt bij een basisschool. Er wordt ondersteuning geboden in de ontwikkeling van de kinderen. Afrikaanse beroepskrachten worden geschoold en ondersteund. Stagiaires van Gilde Opleidingen proberen elk jaar weer nieuwe input te leveren voor het project.

Ook dit schooljaar zijn er weer 2 studenten als stagiaire naar Gambia geweest. Zij zijn 3 maanden onderweg en ter plekke geweest om Bendula te ondersteunen. Op school worden ze degelijk voorbereid op deze onderneming.

Op 2 juli is er een activiteitendag georganiseerd op zorgboerderij De Noabere in Grubbenvorst. De Noabere is een zorgboerderij voor mensen met een beperking. Zij willen graag iets doen voor kinderen met een beperking in Gambia. Werkgroep Bendula (waaronder studenten en docenten MBO GO welzijn) en medewerkers van de Noabere organiseren de dag, die als doel heeft om mensen kennis te laten maken met project Bendula en om geld in te zamelen voor het project. Beide doelen worden behaald en er wordt ongeveer 1100 euro opgehaald.