Werkgroep Fairtrade en MVO heeft als werkgebied maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en fairtrade. Maar ook duurzaamheid, C2C en circulaire economie, het promoten van Venlo als Fairtrade Gemeente en het uitbreiden van de Eerlijk Winkelen-route.

Enkele van haar verantwoordelijkheden zijn:

  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten om initiatieven rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheid en fairtrade met elkaar in contact te brengen.
  • Uitgeven van een brochure over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • Stimuleren van de verkoop van Fairtrade-producten, onder andere door het uitbreiden van het aantal winkels op de EerlijkWinkelen-route.
  • Promoten van de Global Goals (de opvolger van de Millenniumdoelen).

De Werkgroep bestaat sinds 1 maart 2015 en is een fusie van twee werkgroepen binnen het vroegere FAIRliefd: de Werkgroep MVO-netwerkbijeenkomsten en de Werkgroep Fairtrade Gemeente. Sinds de fusie van FAIRliefd en Mondiaal Platform Venlo heet de werkgroep Werkgroep Fairtrade en MVO en pakt ze de werkzaamheden van de twee vroegere werkgroepen op.

Werkgroep MVO-netwerk van FAIRliefd organiseerde sinds 2010 MVO-netwerkbijeenkomsten en bracht een MVO-netwerk_brochure uit. Doel was initiatieven in Venlo rond fairtrade, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid te bundelen.

Werkgroep Fairtrade Gemeente verrichtte sinds 2007 inspanningen om Venlo te promoten als Fairtrade Gemeente. Doel was te bevorderen dat Venlo de titel van Fairtrade Gemeente blijft verdienen. Ieder jaar moet deze titel namelijk weer opnieuw verdiend worden. De stand van zaken werd en wordt nog steeds bijgehouden op de landelijke website http://www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/vind-jouw-gemeente/?gemeente=Venlo

Hiermee samenhangend stimuleerde ze in Venlo de verkoop en het gebruik van fairtrade producten in winkels, horeca, bedrijven, organisaties en de lokale overheid. Daarmee droeg zij bij aan millenniumdoel 8, eerlijke handel en aan een duurzaam milieu, millenniumdoel 7.