Werkgroep Educatie is bezig met nog wat andere ideeën. Zodra hier meer over te vertellen is, vindt u die informatie op deze website. Het gaat onder andere om:

  • Project MBO-welzijn
    Werkgroep Educatie is bezig met een project voor het MBO op het gebied welzijn.
  • Adoptie van project in Gambia (activiteiten voor gehandicapte kinderen),
  • Aandacht voor solidariteit tijdens de lessen burgerschap,
  • Stagiaires voorbereiden op een stage in Afrika.