06-51054107 info@fairvenlo.nl
Selecteer een pagina

Wereldpaviljoen Steyl is op zaterdag 7 maart 2020 het decor van een kleine reünie. Vrijwilligers en oud-vrijwilligers die ooit betrokken waren bij FAIR Venlo, Mondiaal Platform Venlo en/of FAIRliefd zijn uitgenodigd om met elkaar herinneringen op te halen, kennis te nemen van ontwikkelingen en te brainstormen over de toekomst.

Ghana-atelier
Het gezellig samenzijn wordt door voorzitter Arno van Remortel aangegrepen om te vertellen over de huidige stand van zaken bij FAIR Venlo. Vervolgens leiden Ineke Driessen en Maria Kuyper de aanwezigen rond in het Ghana atelier. Actief als vrijwilligers van de educatieve groep van het Wereldpaviljoen en van Fair Venlo waren zij leidend in de inrichting van het atelier en ontwikkelden ze het educatief programma met veel interactie en gebruik van virtual reality. Een indrukwekkend resultaat.

Global Goals Platform Venlo klankbordsessie

Daarna verschaffen projectleider Hans Cuppen en nieuwe stagiaire Shirley Peters meer informatie over de activiteiten en plannen ten aanzien van het Global Goals Platform Venlo, en de website die momenteel in ontwikkeling is.
Ter verhoging van de feestvreugde en als manier om het brein en de netwerken te activeren, starten we met een quiz. Via kahoot.it worden quizvragen gesteld over de Global Goals. De organisatie: “We kunnen stellen dat alle breinen waren geactiveerd, want het resultaat van de aansluitende brainstorm is groots. We hebben de bijdragen geëvalueerd en een actielijst geformuleerd waarmee we aan de slag gaan.”

Het samenzijn is een mooie gelegenheid om te brainstormen over de toekomst van FAIR Venlo en dan met name het nieuwste initiatief daaruit: Global Goals Platform Venlo. De aanwezigen worden in drie groepjes verdeeld, en op memovelletjes in vele kleuren worden suggesties verzameld. Over drie deelthema’s wordt nagedacht:

1. Hoe kunnen we het Venlose publiek het beste bereiken, welke kanalen en media te gebruiken voor communicatie?
Suggesties op dit onderwerp zijn om social media te gebruiken, de aanpak van het ecoteam, wijkkranten en een hoge verschijning op Google door specifieke zoektermen.

2. Welke functies zou het Global Goal Platform Venlo moeten faciliteren?
De ideeën zijn gedigitaliseerd en worden waar mogelijk al geïmplementeerd. Een van de functies is het afdrukken van een QR-code op de flyer die leidt naar de website van het platform. Dit is direct na de bijeenkomst gedaan. We gaan ook aan de slag met het idee van een video gericht op Venlo.

3. Welke partners zouden benaderd kunnen worden?
De genoemde namen zijn toegevoegd aan onze longlist. Daarnaast zijn de eerste contacten gelegd met partijen op de shortlist, die daaruit gedestilleerd zijn.

FAIR Venlo, het projectteam en de deelnemers kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Zie de navolgende foto-impressie en neem een kijkje op https://www.globalgoalsplatformvenlo.nl .

Bekijk hier een pdf van dit verhaal met een foto-impressie van deze Reünie Fair Venlo: FAIR Venlo reünie en klankbordsessie 7 maart 2020