Werkgroep Evenementen neemt de organisatie ter hand als er in het kader van FAIR Venlo evenementen gepland staan. Ze was dan ook betrokken bij momenten waarop het publiek kennis kon maken met dwarse denkers, schrijnende noodtoestanden en inspirerende ideeën, zoals die voorbij kwamen bij, bijvoorbeeld, het Wereld Film Festival in Filmtheater De Nieuwe Scene en een lezing van Hans Achterhuis bij KOOPS Boeken.