Werkgroep Educatie

Werkgroep Educatie houdt zich bezig met onderwijs. Ze voert projecten uit in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Venlo, rondom thema’s die samenhangen met de millenniumdoelen. De werkgroep nam initiatieven om de millenniumdoelen, tegenwoordig de Global Goals, onder de aandacht te brengen in het onderwijs bij Fontys, Valuas, Gilde opleidingen en Blariacum en verzorgt gastlessen in de basisonderwijs.